Terminliste 2013

Terminlisten inneholder oversikt over SaS sine aktiviteter gjennom sesongen. Først og fremst stevner og leirer vi deltar på.

  • Rekruttstevner er uaproberte stevner og krever ingen lisens, dette er stevner som er åpne for alle aldersgrupper. Disse stevnene er gratis for klubbens medlemmer.
  • Øvrige stevner er approberte og krever en årlig lisens, dette kjøpes for kalenderåret. I 2013 kan 2003 og eldre stille på de fleste approberte stevner i Norge. Lisensen sendes ut pr epost og må betales av den enkelte selv. Lisens dekker forsikring til,fra og under alle treninger samt bladet Norsk Svømming. For 2011 er følgende lisenspriser vedtatt av Norges Svømmeforbund: 10-12 års lisens: 350 kr. Grunnlisens: 450 kroner. Utvidet lisens: 550 kr (spesielt for svømmere på A1 og elite partiet. Har du ikke lisens? Kontakt hovedtrener.
  • Påmelding til stevner skjer på trening hos egen trener. Nytt for høsten 2013 er at alle må gå inn på portalen vår og forhåndsbetale for stevnene før barnet blir påmeldt. Alle stevner blir det sendt innbydelser ut pr epost fra oppmann i god tid før påmeldingsfrist.
  • Startkontingenten for et stevne settes av styret. Alle satsingsstevner blir sponset med 40% av klubben. Er man først påmeldt, må kontingenten betales selv om man ikke møter opp.
  • Vil du delta på flere stevner enn de som er oppført kan du sjekke www.medley.no. Snakk så med Oppmann.
  • For mer informasjoner om stevnedeltakelse, påmelding og mye mer anbefaler vi og lese vår stevneguide som skal hjelpe foreldre og svømmere på å forberede seg på approberte stevner såvel som rekrutt stevner.

Vi håper at så mange foreldre som mulig møter opp på stevner og heier! Det betyr mye for svømmerne, og er også med på å skape et godt miljø så vel blant svømmere som blant foreldrene. Vi ønsker at Sandefjord SK skal synes!
Terminlisten vil bli endret. Sist oppdatert 27.09.2013

 

 

 

Utskrift E-post