Julehilsen 2020

Hei alle sammen

Nå er det snart jul igjen og nok et SaS år er snart omme. 2020 har vært et veldig spesielt år for klubben på mange områder. Det har vært et år der usikkerhet har preget all vår aktivitet som følge av Covid-19 både når det gjelder planlegging, drift og aller mest for alle de flotte svømmerne våre som ikke har fått drive med sporten sin slik de hadde forventet.  

Gjennom denne perioden har vi prioritert å opprettholde et så godt treningstilbud og stevnetilbud som situasjonen har tillatt oss. Det har blitt færre stevner, og ingen treningsleirer har vært mulig å gjennomføre. Vi må ha forståelse for at det kan være vanskelig å opprettholde motivasjonen i en slik periode vi nå har vært igjennom. På tross av dette, har vi heldigvis ikke opplevd å ha mistet mange svømmere, og vi må få rette en stor takk til alle våre trenere som har gjort en kjempejobb i en vanskelig situasjon. For klubben har det heller ikke vært mulig å gjennomføre SaS Open eller Fjordsvøm, og det syntes vi er leit. Hjemmestevner er viktig for klubbfølelse, motivasjon, foreldrekontakt og selvfølgelig inntektsmessig.

Når det gjelder trenere så er det også noen endringer fremover. Kursansvarlig og æresmedlem, Line har bestemt seg for at hun ønsker å trappe ned og ta en pause fra rollen hun har hatt med svømmekurs i klubben over svært mange år. Line har vært en bærebjelke i klubben, først som svømmer, og senere som kursansvarlig, og vil bli dypt savnet. Vi vil benytte muligheten for å takke henne for dette, og ønske henne lykke til fremover. Sylvia og Elvis har begge fått betydelige roller i klubben, og er viktige for oss. Jens har fortsatt som før, og styrt all treningsvirksomheten i klubben, med alle de utfordringer som Covid-19 har medført. I tillegg har vi en stor gruppe trenere og instruktører som har gjort en kjempejobb. En stor takk til alle sammen!

Bak alle timer med aktivitet og trening, ligger hundrevis med timer fra alle frivillige. Det er medlemmer i styret og komiteer, pappaer, mammaer, besteforeldre, lagledere, foreldrekontakter. Uten innsats fra alle dere så hadde det vært umulig å gjennomføre de aktivitetene vi har i klubben.  Vi vil med dette takke de frivilliges for innsatsen.

2020 går mot slutten, og vi har et sterkt ønske om å se fremover til et mer normalt 2021. Men vi må nok innstille oss på at 2021 heller ikke blir et helt vanlig år. Det vil nok fortsatt ta en stund før vi er tilbake i en normalsituasjon. I mellomtiden skal vi fortsette med det vi synes vi har vært gode på, nemlig å tilpasse oss omgivelsene og respektere de råd som gis for å sikre trygge omgivelser for alle våre medlemmer. Det er tross alt det viktigste.

Vi vil ønske dere alle sammen en riktig god jul og godt nyttår. Så snakkes vi på nyåret!

Styret

Utskrift E-post

Treningsgruppene