Årsmøte 2021

Årsmøte i Sandefjord Svømmeklubb for 2021 planlegges 22.april. Forutsatt at smittevernreglene tillater det, blir møet avholdt på Idrettens Hus. Mer informasjon kommer når dette er avklart, og innbydelse sendes ut senest 4 uker før møtet avholdes. 

Utskrift