Årsmøtepapirer er lagt tilgjengelig i portalen.

Dokumenter til årsmøtet i SaS 22.april 2021 er nå lagt tilgjengelig i portalen. Finnes under "diverse", velg "dokumentarkiv" og deretter "årsmøter". 

Utskrift E-post

Treningsgruppene