Lagleders oppgaver

Arbeidsoppgaver Lagleder under svømmestevner:

 • Ansvar for å hente startlister og laglederinformasjon
 • Skaffer seg oversikt over hvilke svømmere som er kommet og hvilke som ikke er tilstede og rapporterer til trenerne.
 • Er klubbens representant på ”lagledermøte”, ”teknisk møte” og lignende. Rapporterer viktig info fra lagledermøte til trenere (endringer i startliste, sammenslåing av heat o.l.)
 • Leverer strykninger innen fristens utløp for svømmere som er syke eller skadet. Andre grunner for stryking skal avklares med trener
 • Stafett oppstilling settes opp av trener, men leveres av lagleder til sekreteriatet innen tidsfrister.
 • Ser til at en representant(svømmer) stiller til innmarsj/defilering på de stevner dette er aktuellt (Første finaleavsnitt på NM, ÅM etc.)
 • Ta med banner SaS som henges opp før å taes ned etter stevnet.
 • Oppfordre/bidra til at svømmere og foreldre fra SaS sitter mest mulig samlet i svømmehallen under stevner (skaper klubbfølelse for både foreldre og svømmere).
 • Er tilstede i hallen under stevnet og hjelper svømmere og trenere, dersom trener ønsker denne hjelpen.
 • På stevneavsnitt som er forventet å vare lengre enn 3 timer kjøpes frukt inn til svømmere og støtteapparat
 • Ansvar for at førstehjelpskoffert er med og supplerer denne før og etter bruk hvis nødvendig.
 • Ansvar for de praktiske ikke sportslige oppgavene ved stevnet/treningsleiren som f. eks.
 1. oKontakt med hotell/overnattingssted
 2. oHente matbilletter /utlevering av matbilletter
 3. oOrganisere fellesmåltider hvis dette ikke er ordnet gjennom arrangør/eller reisekoordinator (bestille bord, ta opp forhåndsbestillinger etc.)
 • Ansvarlig for å ha med en oppdatert ”next of kin” liste for alle svømmere som er med på turen.
 • Ansvar for at utøvere blir ivaretatt på en forsvarlig måte ved sykdom eller lignende
 • Ansvar for utøverne under overnatting, inklusive ansvarlig for at leggetider blir overholdt osv.
 • Ansvar for at foresatte kontaktes hvis påmeldt utøver ikke møter til avreise.
 • oppmann avklarer med lagleder om evt utlegg ifm stevner. 

 

 

Utskrift E-post

Treningsgruppene