Politiattest

Krav om politiattest i Sandefjord Svømmeklubb.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Sandefjord Svømmeklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

  • TK-leder/nestleder (ansvarlig) og styreleder (vara) er ansvalrlig for å håndtere ordningen med politiattest i Sandefjord Svømmeklubb.
  • Sekretær/infoansvarlig sørger for oppdatering av hjemmesiden.
  • Det er et krav om at alle trenere og kursinstruktører må fremvise politiattest.

Klubbens representant(er) har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik innhentes politiattest:

    1. Søknaden om politiattest for verv i frivillig organisasjon skrives ut fra: https://attest.politi.no/. Fylles ut, leveres til ansvarlig kontaktperson i svømmeklubben. Ansvarlig kontaktperson sender til politiet.
    2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
    3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig kontaktperson i klubben.

Vi skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Ansvarlig kontaktperson i klubben skal føre en logg som viser dato når krav om politiattest er framsatt overfor trener/kursinstruktør og dato når politiattest er fremvist. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Utskrift E-post

Treningsgruppene