Begynneropplæringskurs

På begynneroppløringskurs jobbes det med vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene: å dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. De fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme. Kursene bygger på mestring av ferdigheter, når barnet mesterer ferdighetene til et kurs vil det bli tilbudt neste kursnivå. Dersom et barn klarer alle derdighetene før kurset er ferdig, vil vi tilstrebe å øve på ferdighetene på neste kursnivå.

Begynnerkursene foregår på Ranvik og Varden Ungdomsskole sine opplæringsbasseng: 10mx12,5 m med dybde fra 0,8m til 1,5m. Ca 28 grader i vannet. Det er 4-6 barn pr instruktør. Kursene varer 10 ganger a 30 minutter og vi starter kurs 3 ganger pr år, det betyr at et barn kan gå på kurs ukentlig gjennom året til det er svømmedyktig.. Pris pr kurs er 1300 kroner.

Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger. Hovedmålet i begynneropplæringen er å gjøre barna trygge og vanntilvendte samt ende opp med å svømmedyktige.

Påmelding til kurs gjøres på internett. Her kan du lese mer om påmeldingsprosedyrene

hval 772_

Hval-kurset:

Her arbeides det med vanntilvenning og den grunnleggende funksjonen å dykke. Før barnet flyttes opp til neste nivå som er skilpadde må barnet kunne:

1. Holde pusten - hodet under vann - Åpne øynene

2. Holde pusten - dykke ned - hente gjenstander på bunnen

3. Holde pusten - dykke mellom beina på en partner

4. Holde pusten - hoppe fra bassengkanten - hente gjenstander på bunnen

Meld på dette kurset her.

skilpadde 775_

Skilpadde-kurset:

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å kunne flyte. Før barnet flyttes opp til neste nivå som er pingvin må barnet kunne:

5. Holde pusten - flyte på magen - linjeholding

6. Holde pusten - flyte på ryggen - linjeholding - puste

7. Holde pusten - hoppe fra bassengkanten - flyte opp på magen - linjeholding

8. Holde pusten - flyte på magen - linjeholding - dreie på rygg - puste - linjeholding

9. Holde pusten - flyte - balansere mage og rygg i linjeholding med tilpasset pust

Meld på dette kurset her.

pingvin 773_ Pingvin-kurset:(foregår delvis på dypt vann)

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å gli. Før barnet flyttes opp til neste nivå som er selunge må barnet kunne:

10. Gli på magen - linjeholding

11. Gli på ryggen - linjeholding

12. Gli i linjeholding med dreining fra mage til rygg og puste, drei tilbake på magen

13. Gli med crawlbeinspark på mage og linjeholding

14. Gli med crawlbeinspark på rygg - linjeholding og puste - drei kroppen på mage og crawlbeinspark

15. Hoppe og flyte opp - linjeholding på mage og crawlbeinspark - dreie på ryggen - tilpasset pust

Meld på dette kurset her.

selungenmerketlb Selunge-kurset:(foregår på dypt vann)

Her arbeides det med den grunnleggende funksjonen å kunne skape fremdrift. Før barnet flyttes opp til neste nivå som er videregående kurs sel må barnet kunne:

16. Sculling og crawlbeinspark på mage og rygg- linjeholding og rytmisk pusting

17. Crawlsvømming uten pusting

18. Crawlsvømming - rytmisk pusting og linjeholding

19. Ryggsvømming og linjeholding og pust.

20. Glistup fra bassengkanten - crawlsvømming med pust

Meld på dette kurset her.

Utskrift E-post

Treningsgruppene