Informasjon til foreldre

Velkommen til svømmekurs i regi av Sandefjord Svømmeklubb

 

Nytting informasjon til alle som deltar eller har barn som deltar på svømmekurs i regi av Sandefjord Svømmeklubb.

Foreldrenes tilstedeværelse

Alle foreldre har muligheten til å være tilstede ved bassengkanten mens kurset pågår, men det er viktig at foreldre holder seg i bakgrunn slik at instruktørene får maksimal kontakt med barnet. Dette er viktig for at instruktørene skal kunne gi barna full oppmerksomhet. Anbefaling: Hold deg litt unna under kurset. Om barnet er litt sjenert er det viktig at foreldrene trekker seg sakte men sikkert tilbake / ut av barnets rekkevidde. For mange barn er det beste at foreldrene går helt ut av bassengområdet for at barna skal få mest mulig ut av kursene. Spør gjerne instruktørene om hjelp / råd. Foreldrene er ansvarlige for barna gjennom garderoben og frem til de ropes opp av in struktøren og deretter fra de går ut av vannet etter kurset. 

Hygiene

Barna skal og må dusje og vaske seg med såpe før hver time. Vi er stolte av å ha så rent vann som vi har. Med din innsats kan det fortsette! Det anbefales å tørke seg etter dusjingen slik at svømmerne slipper å starte svømmetimen med å fryse.

Sikkerhet

Alle våre instruktører har gjennomgår kurs i regi av Norges svømmeforbund. Instruktørene må i tillegg årlig gjennomføre og bestå livredningsprøven. Det er viktig at barnet ikke går ut i vannet før instruktøren har gitt beskjed om dette!

Læringsmålene

Det er veldig individuelt hvor rask barn lærer. Vårt mål er å lære barnet så raskt som mulig. Vi gjør dette ved å ha mye fokus på lek som er preget av hvordan barnet flyter, glir, dykker, svømmer og føler seg trygg i vannet.

Informasjon

Mesteparten av informasjonen vil bli sendt på e-post. Vi anbefaler at dere jevnlig sjekker e-post og/eller våre nettsider.

 

Utskrift E-post

Treningsgruppene