Videregående kurs

På videregåendekurs lærer barna mer god teknikk i tre av svømmeartene (crawl, rygg og bryst), samt lære tilhørende start- og vendeteknikker. I de videregående kursene arbeides det også med å bruke svømmeartene til å svømme lengre distanser. Noe livredning kommer vi også innom. På disse kursene er det 6-8 barn pr instruktør.

Kursene varer fra 10-20 ganger og går 1 til 2 ganger pr uke. 

  • Selkurset varer 30 minutter og går over 10 uker i både på Ranvik og Varden Ungdomsskole, pris 1300 kroner.
  • Sjøløvekurset varer 45 minutter og går over 10 uker, 2 ganger pr uke. Tirsdager og torsdager i Bugården Svømmehall, pris 1500 kroner.

Påmelding til kurs gjøres på internett. Her kan du lese mer om påmeldingsprosedyrene

Selkurs

Sel-kurset:

Sel er det første kurset i den videregående svømmeopplæringen. Ferdighetene fra Selungekurset må være bestått for å kunne melde seg på sel.

Barna skal på dette kurset videreutvikle teknikkene i crawl og rygg, med stup og vending. Samt starte innlæring av bryst. 

Meld deg på kurset her.

sjolove

Sjøløve-kurset:

Sjøløve er det andre kurset i den videregående svømmeopplæringen. Selkurset må være bestått for å kunne melde på sjøløve, dvs. at barna skal kunne svømme minst 100 m uten pause, svømme godt teknisk på rygg og crawl, samt kjenne bevegelsesmønsteret i bryst.

Barna skal lære brystteknikk mer inngående i løpet av sjøløvekurset.

Meld deg på kurset her (se under "annet", heter videregående kurs).

Utskrift E-post

Treningsgruppene